Drukuj

Szykuje się kryzys węglowy

Slaworow. Opublikowano w Wiadomości

Za sprawą nowych inwestycji, wydobycie węgla w tym roku wzrosło. Polskie kopalnie wydobyły w pierwszym półroczu 38 mln ton węgla - o 1 milion więcej, niż przed rokiem. Problem w tym, że nie ma go gdzie sprzedać.

Według danych Ministerstwa Gospodarki, stan zapasów węgla na koniec czerwca wyniósł ponad 5,5 mln ton. W zeszłym roku w analogicznym okresie było to 2,1 mln ton. Na kopalnianych hałdach przybyło w stosunku do roku poprzedniego prawie 3,4 mln ton węgla, z którym nie ma co zrobić.

Sprzedaż węgla kamiennego spada - w okresie od stycznia do czerwca wyniosła 34,5 mln ton i była niższa o 4 mln ton w stosunku do roku poprzedniego. Mniej wegla kupił rynek krajowy (aż o 10,8 procent) oraz odbiorcy zagraniczni (o 7,7 procent).

Jednocześnie aż o 10,2 procent wzrósł średni koszt produkcji tony węgla, na który składają się między innymi koszty wynagrodzeń wraz z narzutami na ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia pracownicze, które to w pierwszym półroczu 2012 roku wzrosły o 11,9 procent rok do roku.

Spadek sprzedaży oznacza, że przedsiębiorstwa górnicze mogą w tym roku nie wyrobić spodziewanego planu finansowego, i jeśli taka tendencja się utrzyma, w dalszej kolejności oznacza to redukcje etatów i być może w skrajnym przypadku likwidację kolejnych kopalni.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Drukuj

PGE zawiodło rynek. Zysk niższy, niż zakładano

Slaworow. Opublikowano w Wiadomości

Zysk netto Polskiej Grupy Energetycznej wyniósł 944,6 mln zł i był mniejszy o 5 procent od wyników uzyskanych przed rokiem. Analitycy spodziewali się zysku na poziomie 1,041 mld zł.

Oczekiwania analityków wahały się w przedziale 961 mln zł do 1,116 mld zł. Mediana wynosiła 1,045 mld zł. Wzrósl zysk operacyjny, który wyniośł prawie 1,280 mln zł w II kwartale 2012 roku. Przychody grupy wyniosły 7,043 mld zł w II kwartale 2012 roku, co stanowi wzrost rok do roku o 6 procent. Konsensus rynkowy wynosił 7,14 mld zł.

Przychody grupy od poczatku roku wyniosły 14,95 mld zł wobec 13,915 mld zł przed rokiem. Zysk operacyjny wzrósł rok do roku o 17 procent, do 3,104 mld zł.

Koszt własny sprzedaży wyniósł od początku 2012 roku 10,88 mld zł i wzrósł rok do roku o 8 procent. Koszty ogólnego zarządu wyniosły 359,3 mln i okazały się mniejsze o 1 procent, niż przed rokiem.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Drukuj

Wyniki Bogdanki poniżej oczekiwań analityków

Slaworow. Opublikowano w Wiadomości

Bogdanka opublikowała wyniki finansowe za drugi kwartał bieżącego roku. Niestety, zysk netto kopalni był niższy od oczekiwanego przez analityków i inwestorów.

Zysk netto Bogdanki wynióśł w drugim kwartale 2012 roku 73,75 mln zł - podał PAP. Analitycy spodziewali się zysku na poziomie 79,6 mln zł, przy czym oczekiwania oscyloiwały w granicach 68,1 do 89,6 mln zł. Mediana wynosiła 81,7 mln zł.

Zysk operacyjny grupy w tym samym okresie wyniósł 93,5 mln zł i był o 4,4 procent niższy od oczekiwań analityków, którzy przewidywali zysk w wysokości 97,8 mln zł. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 429,2 mln zł i okazały się wyższe od konsensusu rynkowego, który zakładał przychody na poziomie 422,5 mln zł.

Całkowite przychody wyniosły 906,5 mln zl w pierwszym półroczu 2012 roku, co stanowi wzrost rok do roku o 55,7 procent. Zysk operacyjny wzrosł o ponad 200 procent rok do roku do poziomu 212,8 mln zł. Zysk netto, przypadający na akcjonariuszy jednostko dominującej, wyniósł 172,9 mln zł. Przed rokiem było to 61,9 mln zł.

Na inwestycje przeczowe Bogdanka poniosła nakłady w kwocie 205,5 mln zł. Jak tłumaczy PAP, dynamika wzrostu jest efektem uruchomienia od października 2011 roku wydobycia w polu Stefanów. W pierwszym półroczu 2012 roku spółka sprzedała o 46 procent węgla więcej, niż przed rokiem. Sprzedaż wyniosła 3,88 mln ton. Zapasy wegla handlowego są wyższe niż przed rokiem i wyniosły na koniec czerwca 321,4 tys. ton. W czerwcu 2011 roku było to 14,8 tys. ton. Spółka poinformowała, że nie zamierza obniżać ceny węgla na 2013 rok.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Drukuj

Drewno do lasu. Polska importuje węgiel z USA

Slaworow. Opublikowano w Wiadomości

W sobotę do portu w Świnoujściu wpłynał olbrzymi masowiec "Chiara", mierzący 255 metrów długości i 43 metry szerokości. Jest to największa jednostka, jaka kiedykolwiek wpłynęła do tego portu. Jego maksymalny ładunek wynosi 114 tys. ton. Okręt przywiózł 95 tys. ton węgla koksującego ze Stanów Zjednoczonych.

95 tys. ton węgla koksującego czeka na rozładowanie w świnoujskim porcie. "Chiara", która przywiozła ładunek, pływa pod banderą Liberii. W sobotę jednostka dotarła do portu płynąć z portu Nofrolk w Stanów Zjednoczonych. Rozładunek węgla potrwa cztery dni. Nie wiadomo, kto jest odbiorcą towaru.

Drewno do lasu?

W Polsce głównym producentem węgla koksującego typu 35 jest Jastrzębska Spółka Weglowa. Do spółki należy sześć kopalń, z czego w czterech wydobywa się węgiel koksujący typu 35.1 i 35.2. W 2011 roku w kopalniach należacych do JSW wydobyto 7,3 mln ton węgla koksowego typu 35. Do spółki należy też kilka koksowni, w tym Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" S.A.

Pokłady wegla koksującego znajdowały się również w zlikwidowanym Dolnośląskim Zagłębiu Weglowym (węgiel ortokoksowy typu 35 i semikoksowy typu 37). Po likwidacji wydobycia, zasoby węgla szacowane na 369 mln ton zaliczono do tzw. zasobów pozabilansowych. Biorąc pod uwagę nawet najmniejszą cenę rynkową, zasoby te warte są ponad 150 miliardów złotych.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Drukuj

Lubelskie złoża w centrum zainteresowania koncernów

Slaworow. Opublikowano w Wiadomości

Cztery koncesje na rozpoznawanie złóż węgla kamiennego na obszarze Lubelszczyzny dostała PD Co, spółka zależna australijskiego koncernu Praire Downs Metals Ltd. Spółka złozyła również wnioski o uzyskanie kolejnych dwóch koncesji na tym obszarze. Kompania Węglowa oraz Wildhorse Energy Poland czekają w kolejce.

PD Co posiada obecnie cztery koncesje na rozpoznawanie złóż węgla kamiennego na obszarze Lubelszczyzny (złoże K-4-5, złoże K-6-7, złoże K-8 i złoże K-9). Firma spełniła wszystkie wymagania formalno prawne, przewidziane ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Posiada również wystarczające środki finansowe na prowadzenie działalności - poinformował PAP w komunikacie. Spółka złożyła w resorcie środowiska kolejne dwa wnioski koncesyjne na poszukiwanie złóż węgla w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. O koncesję stara się również Wildhorse Energy Poland, która złozyła dwa wnioski do Ministerstwa Środowiska.

Kompania Węglowa czeka w kolejce

Jak informuje Ministerstwo Środiwiska, decyzja w sprawie udzielenia koncesji dla Kompanii Węglowej zapadnie w najbliższym czasie. Spółka, której 100% udziałów posiada Skarb Państwa, wnosiła o udzielenie koncesji na rozpoznanie złóż w rejonie Pawłowa (część złoża Chełm III). Jak dotąd Kompania Węglowa wnosiła o wydanie tylko jednej koncesji na tym obszarze.

Postępowanie koncesyjne dla KW jest na końcowym etapie. Społka będzie mogła rozpocząć prace rozpoznawcze w okresie 6-ciu miesięcy od daty wydania koncesji.

Bogdanka nie obawia się konkurencji

Obecnie jedyną firmą, prowadzącą wydobycie na obszarze Lubelskiego Zagłębia Węglowego jest Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Spółka nie złozyła do resortu środowiska żadnych wniosków o udzielenie nowych koncesji.

Władze spółki zapowiadają, że nie obawiają się działań konkurencji. Zarząd uważa, że otrzymanie przez PD Co czterech koncesji nie wpłynie na realizację celów spółki, ponieważ prawdopodobieństwo, że inny podmiot wybuduje w tamtym rejonie nową kopalnię, jest bardzo niewielkie z uwagi na niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturę transportową i energetyczną.

Spółka poinformowała, że jest w trakcie procesu zmierzającego do ubiegania się o wydanie koncesji na wydobycie węgla kamiennego na obszarach sąsiadujących z kopalnią (obszary K-3, K-6 i K-7).

Napisz komentarz (0 Komentarzy)