Drukuj

Nowa Ruda żegna się z pokopalnianymi budynkami

Slaworow. Opublikowano w Wiadomości

Nowa Ruda powoli zagospodarowuje już wszystkie budynki, pozostałe po likwidacji KWK Nowa Ruda w 2001 roku. Dawny szyb wydobywczy zostanie przebudowany na... ściankę wspinaczkową.

Konstrukcja budynku szybu wydoobywczego liczy blisko 60 metrów wysokości. Inwestor - gmina Nowa Ruda - liczy na zbudowanie na jego bazie najwiekszej ścianki wspinaczkowej w Polsce. Na razie trwają prace, polegające na oczyszczeniu wnętrza szybu - wycięcia konstrukcji stalowej i kabli.

Początkowo budynek zamierzano zburzyć, jednak okazał się bardzo masywny, wobec czego rozbiórka byłaby bardzo kosztowna. Na szczęście pojawił się pomysł przebudowy na obiekt turystyczno - sportowy. Koszt adaptacji będzie wynosił 2,5 mln zł. Pieniądze na ten cel gmina otrzymała z funduszy Unii Europejskiej. Pozostałe budynki po byłej kopalni zajęła fabryka okien oraz Park Technologiczny, który wciąż znajduje się w budowie.

Kopalnia węgla kamiennego Nowa Ruda została zlikwidowana w 2000 roku w związku z likwidacją Dolnośląskiego Zagłebia Węglowego. Od tamtego momentu okoliczne gminy boryjaką się z problemem wysokiego bezrobocia, sięgającego 25%.